Flow is het gevoel dat alles als vanzelf gaat. Er is weinig besef van tijd en niets kost moeite. Toevalligheden dienen zich aan als vanzelf.

Elementen van flow

Volgens Csikszentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door ten minste een aantal van de volgende acht kenmerken: (zie wikipedia)
 1. Doelgerichtheid
 2. Concentratie
 3. Verlies van zelfbewustzijn
 4. Verlies van tijdsbesef
 5. Directe feedback: je kunt direct sturing tijdens uitvoering van je activiteit
 6. Balans tussen jouw vaardigheden en de uit te voeren activiteiten
 7. Een gevoel van persoonlijke controle
 8. De activiteit geven voldoening

Waarom is er geen flow?

Dat is op zichzelf al een verkeerde vraag. De vraag die je jezelf beter kunt stellen is waarom ervaar ik geen flow? Want ik ga je vertellen dat er altijd flow is. We hebben de neiging alleen flow te herkennen wanneer het een positieve flow is en alles lekker gaat zoals we ons in ons hoofd voorgesteld hadden. Alles klopt dan en sluit op elkaar aan. Echter we beseffen ons niet dat als het niet lekker loopt, ook alles op elkaar aan sluit.

Mind vs Flow

Het is je ‘mind’, dat deel in jou wat denkt en oordeelt, wat zich verzet tegen bepaalde dingen die jij op dit moment aan het ervaren bent. Je ‘mind’ heeft een bepaald idee van flow en hoe het leven er voor jou uit zou moeten zien, wat niet klopt met de realiteit. Juist het denken en oordelen is wat jou uit het besef van flow haalt.
Denk aan de toptennisser die helemaal aanwezig is en in de flow. Het geluid van het publiek verdwijnt naar de achtergrond door de focus op de wedstrijd. Foutjes die hij maakt worden gezien, geaccepteerd en gecorrigeerd. Alles loopt.
Tegenover de toptennisser staat de subtopper die zich irriteert aan de omgeving en het publiek. Hij verzet zich tegen de foutjes die hij maakt. 'Het loopt niet' en is op zoek naar de flow. Gevolg is dat de subtopper door het verzet steeds meer fouten gaat maken en steeds meer verwijderd is van zijn 'gevoel' van flow.

Flow is er altijd

Het leven is zoals het is. Het leven is volmaakt en stroomt in volledige harmonie waarbij alles klopt. Alles gaat als vanzelf. Niets kost de natuur moeite. Alle elementen van flow zijn inherent aan de natuur zoals deze zich manifesteert in de wereld. Het leven is zo kloppend dat jij altijd gespiegeld zult krijgen wat jij al denkt en voelt. Jouw oordelen en hoe jij je voelt zullen jouw ervaring altijd kleuren.

Flow creëren hoe doe je dat?

Flow kun je dus niet creëren, echter alleen bewust zijn. Flow is een staat van bewustzijn waarin je aanwezig bent en het ‘zelf’ vergeet. Je zit niet in de oordelende modus. Er is focus. Dat betekent dat je met je aandacht in het hier en nu bent bij wat zich nu aandient. Ook dat kan een intense emotie zijn zoals verdriet of boosheid. Ook kan een uitdagende taak gebeuren in flow.

Bewustzijn creëren van flow

Vraag jezelf als eerste eens af waar jij je op dit moment in je leven tegen verzet. Vervolgens....

• Het verzet ervaren exact zoals het zich bij jou aandient
• Aandacht voor wat er is in het moment
• Op je gemak zijn met je ongemak. (Bedenk dat alleen de ‘mind’ het ongemak ervaart en benoemd als zijnde vervelend)
• Bewustzijn van de ‘mind’ die oordeelt en analyseert en deze zijn gang laten gaan

Wanneer deze drie aspecten meer eigen worden komen automatisch twee andere aspecten naar voren. Er ontstaat plezier en je ervaart controle terwijl je zelfs zou kunnen beseffen dat deze er niet is en er nooit zal zijn. Hoe minder verzet je hebt, hoe anders je naar het leven gaat kijken. Schijnbaar positieve flow dient zich als vanzelf aan. Rest alleen nog het gebruik maken van jouw intuïtie die de natuurlijke stroom aanvoelt waar het leven heen gaat.
Pin It

Wat is intuïtie

Intuïtie is helder weten, ook wel 'inzicht zonder nadenken'. Intuitie toont zich door directe ervaring zoals beelden, gevoelens of woorden die NU aanwezig zijn.

Wat is intuïtie niet.

Intuitie is geen weten door oordelen of door denken. Denken en oordelen geven informatie die gebaseerd is op ervaringen uit het verleden. Je leeft dan vanuit een automatisch patroon, waarbij je reageert zoals je vroeger ook reageerde.

Lees verder over intuitie en readings in mijn blog:

Pin It

Vrij jong al was ik op zoek naar het perfecte plaatje, mooi huis, leuke vriendin, goed betaalde baan en auto. Als ik dat had, dàn zou ik gelukkig zijn. Waar dat programmatje vandaan komt, geen idee, ouders, maatschappij?!? Toen ik 26 was, was dat plaatje compleet en tegelijk kwam het besef dat ik niet gelukkig was.

Waarom?

Ik was op zoek naar een beeld, een gedachte, een fantasie  ofwel een idee van de werkelijkheid. Ik volgde een programmatje in mijn hoofd in plaats van werkelijk te voelen wat ik in het moment verlangde. Ik was op zoek naar iets buiten mezelf zodat ik me in mezelf gelukkig zou voelen. Ik had contact verloren met wat het meest belangrijk was en is, namelijk mezelf.

Het diepe geluk zit altijd van binnen.

De meeste mensen zijn net als ik op zoek naar iets buiten zichzelf. Ze denken ‘Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig’.  Als ik die vriendin heb, dan ben ik gelukkig. Als ik een nieuwe baan heb, dan wordt ik pas echt gewaardeerd. We zijn op zoek naar iets buiten onszelf, terwijl het antwoord in onszelf ligt.

 • Je wilt niet die vriend(in)! Je wilt geborgenheid en liefde voelen (wat je ervaart als je bij die leuke vriend(in) bent.)
 • Je wilt niet die nieuwe auto. Je wilt die blijdschap voelen (wat je ervaart als je in die nieuwe auto rijd).
 • Je wilt niet die nieuwe baan. Je wilt de waardering voelen (die je ervaart als je die nieuwe baan hebt.)

Het kunnen natuurlijk ook andere gevoelens zijn die je wilt ervaren. Maar het antwoord is hetzelfde. Je bent buiten jezelf op zoek naar om in jezelf iets te voelen.

Alles wat je verlangt zit in je.

Er is niets wat buiten jezelf ligt, alles ligt in jou. Die ene vriend(in), die auto, of dat ene baan, kunnen hoogstens iets wakker maken in je. Je kunt namelijk niet iets voelen wat nog niet in jou zit. Ik herhaal dat nog eens. Je kunt iets niet voelen wat niet in jou zit want alles wat je ervaart, ervaar je in jou. Wat je ziet, is licht wat op je netvlies valt en in jou omgezet wordt tot ervaring en gevoel. Wat je hoort vang je op en wordt in jou omgezet in ervaring en gevoel. Alle ervaringen, ervaar jij en ervaar je in jou.

Waarom ben ik dan niet altijd blij en gelukkig?

Werkelijk geluk en tevredenheid komen voort uit acceptatie van wat er is. Als je volledig in het moment bent, in contact met wat er is, is er diepe tevredenheid en geluk. Haal die momenten maar eens voor de geest! Op dat moment ben je blij met wat er is, je geniet, de zintuigen staan open. Je bent niet aan het denken over de toekomst of het verleden. Je bent aanwezig, genietend in het hier en nu.

Teveel denken en oordelen.

De praktijk is echter dat we teveel in ons hoofd zitten. Problemen zoeken en vinden, analyseren en die willen oplossen zoals de meeste van ons elke dag ook op hun werk doen. We maken onderscheid tussen goed en fout, leuk en niet leuk. Dit proces brengt ons uit eenheid en uit de acceptatie. Deze oordelen zorgen voor emoties, wat spanning creëert in ons lichaam wat weer niet prettig is om te ervaren met als gevolg dat we nog meer gaan denken om die spanning weer op te lossen met als gevolg een cyclus van denken, oordelen en willen oplossen.

De consequentie is dat we niet meer voelen en steeds meer afgescheidenheid ervaren. Door veel te denken, voelen we de spanningen niet meer, maar ook de geluksgevoelens en blijdschap niet meer. Onrust is wat overblijft en een gejaagdheid naar dingen buiten onszelf om onszelf gelukkig te maken. We hebben dan ontmoeting met een leuke vrouw, of nieuwe baan nodig om even weer contact te kunnen maken met die blijdschap die altijd al in ons zat.

Aandacht naar binnen richten

Richt niet je aandacht naar buiten, maar richt je aandacht naar binnen. Dat is niet altijd gemakkelijk want het eerste wat je tegenkomt zijn alle redenen om dàt juist niet te doen. Want je lichaam zit inmiddels vol met spanning, emoties die je juist NIET wilt voelen. Wanneer je echter de bereidheid toont deze aan te kijken, te voelen, zul je merken dat je je steeds completer voelt omdat je steeds meer delen van jezelf aanvaard.

 • Verlang je naar een vriendin? Verlang je naar liefde? Voel je zelfliefde
 • Verlang je naar een nieuwe baan? Verlang je naar waardering? Voel je zelfwaardering

Voel wat je verlangt. Voel je zelfliefde, voel de zelfwaardering. Dan voel je je compleet. Dan voel je je echt gelukkig. En raar genoeg zul je merken dat die vriendin en die nieuwe baan zich als vanzelf zullen manifesteren. Want zo binnen, zo buiten. Maar dat is voor een andere blog.

Pin It
Intuïtie heeft te maken met onze gevoeligheid, ons empathisch vermogen en ons vermogen om verbinding te maken met iemands emoties en intenties. Intuïtie is het in staat zijn dingen te weten of waar te nemen die niet direct zichtbaar of tastbaar zijn.

Verbinding maken en invoelen

Wij (de meeste mensen althans) zijn in staat verbinding te maken met de ander. We gebruiken dan onze zintuigen om waar te nemen. Naast zien, horen, aanraken, proeven en ruiken is er de intuïtie (jawel, het zesde zintuig!), waarmee we de ander kunnen waarnemen en leren kennen. Daarmee zijn we in staat gevoelens, gedachten en fysieke gewaarwordingen van een ander op te merken en over te nemen.

Er zijn drie bronnen van intuitie. De emoties en gevoelens, het hart en het denken. 

1e Bron van intuïtie, De emoties en gevoelens

We zijn in staat emoties van anderen op te pikken. Wanneer iemand boos is, kunnen we dat niet alleen zien door de fysieke veranderingen of horen door intonatie en trilling in de stem. We kunnen dat ook (in)voelen. Kinderen hebben dat van nature. Je hebt vast een keer gemerkt dat kinderen niet reageren op wat je zegt, maar wel op wat je uitstraalt. Ze kunnen loepzuiver aanvoelen of iemand boos, blij, bang of bedroefd is, ook al spreekt de gezichtsuitdrukking dit tegen. Wat je intuïtief kunt oppikken is:
 • Wat voelt de ander?
 • Wat voelt de ander, maar wordt niet gezegd?
 • Wat wil de ander juist niet voelen?

2e Bron van intuïtie, Het hart

Je weet of iemand verbinding maakt met je of niet. Barbara Brennan noemt het ons vermogen om liefde te ervaren. Liefde betekent voor mij onvoorwaardelijk verbinding kunnen maken met de ander. Ga er eens op letten. Merk je op of de ander verbinding maakt met je of niet? Voel je je buitengesloten? Hoe merk je dat? Wat je intuïtief kunt oppikken is:
 • Houdt de ander van me?
 • Staat hij of zij open voor me?
 • Mag ik er zijn zoals ik ben?

3e Bron van intuïtie, Het denken

We zijn in staat gedachten, oordelen en overtuigingen van anderen op te pikken. Ik weet zeker dat jij wel eens opgemerkt hebt of iemand je beoordeelt, een sterk oordeel heeft over wat je doet of wie je bent. Dit merk je en voel je direct. De meeste mensen hebben hier een scherp gevoel voor. Met een verder ontwikkelde intuïtief kun je oppikken:
 • Wat vindt de ander van me?
 • Wat denkt iemand?
 • Wat vindt hij of zij belangrijk?

Drie bronnen van intuïtie ontwikkelen.

De drie bronnen van Intuïtie naast de reguliere zintuigen zijn de emoties, het hart en het denken. De meeste mensen gebruiken dit onbewust. De 1e bron van Intuïtie, de emoties is het eenvoudigst te ontwikkelen. Voor de 2e en 3e bron van Intuïtie heb je meer tijd en aandacht nog, maar ook deze kun je ontwikkelen, net zoals de wijnconnaisseur zijn zintuigen om te ruiken en proeven ontwikkeld heeft.

Intuïtie leren gebruiken

Intuïtie is direct weten zonder tussenkomst van het denken en toont zich in een directe ervaring, beelden en gevoelens. Het lleren gebruiken van je intuïtie doe je niet door er over na te denken of te analyseren, echter door te ervaren. De kracht van jouw intuitie wordt bepaald door de aandacht die jij hebt voor de drie bronnen van intuitie. Lees verder over het Top 12 tips om in intuïtie te ontwikkelen.

Meer over intuitie lezen? Lees het boek van Boek van intuitie naar inzicht. Hoe je direct inzicht krijgt in jezelf en de ander die je niet nog kent. 

Nieuwsgierig naar hoe goed jouw intuitie is?
Ga naar de workshop 'van Readings leren geven power-workshop'. Leer in een avond hoe je een kloppende reading geeft. Klik hier voor de agenda.

Pin It

Als ik verbinding maak met jou, dan voel ik je. Om helemaal verbinding te maken met je, moet ik eerst verbinding hebben met mezelf. Ik maak contact met mijn zintuigen en ruik, voel, hoor, zie en proef je. Want ik kan alleen in mezelf voelen. In mij voel ik. In mij ervaar ik jou.

Mijn mind kijkt naar buiten en zegt dat er buiten mij iets gebeurt. Dat klopt niet, want het is in mij waarin het gebeurt. In verbinding met jou voel ik het stromen. Mijn hart en zintuigen staan helemaal open. In verbinding met jou gebeurt er iets in mij. Bij jou voel ik me zo omdat ik compleet in verbinding ben met mezelf. Dat maakt me gelukkig.

In het hier en nu, voel ik wat er is. Ik kan alleen voelen wat er NU is. Als iets er niet is, hoe kan ik dat dan voelen? Zodra ik het verlangen voel, dan is het er al. Dat kan niet anders. Ik kan immers alleen contact maken met iets wat er is. Als iets er niet is, kan ik er geen contact mee maken.

Zodra ik naar jouw aanwezigheid verlang, dan ben je er.
Zodra ik je voel, dan ben je er.

Ik voel je aanwezigheid om me en in me, ook al ben je niet fysiek tastbaar. Op dat moment leef ik in het nu. In het nu ervaar ik, voel ik en denk ik aan je. Ik geniet, want in het NU ben je aanwezig. Zit ik in mijn hoofd, dan ben ik niet meer in verbinding. Mijn hoofd denkt na over de verbinding, maar kan de verbinding niet voelen. Dat kan alleen mijn hart en mijn lichaam. Mijn hoofd zal zoeken, naar buiten kijken en zeggen, dat is wat ik mis. Maar in feite mis ik dan mezelf. Ik mis mezelf zoals toen ik bij jou was.  

Mijn ogen zullen zoeken, maar daar ben je niet, want mijn blote ogen kunnen je niet zien. Mijn oren willen horen, maar daar ben je niet, want mijn oren kunnen je niet horen. Mijn handen willen je voelen, maar daar ben je niet, want mijn handen kunnen je niet vinden. Mijn Mind wil snappen, begrijpen en gaat nog meer zoeken want de Mind leeft in afgescheidenheid.

Vertrouw niet op de Mind. De Mind kan niet in het NU zijn, voelen, horen, ruiken of ervaren.

Ik richt mijn aandacht naar binnen, voel het verlangen je te zien, te horen en te voelen. Je zit in mij, daar waar ik jou kan voelen. Zodra ik je voel, dan ben je er. In mij, daar was je, daar ben je en daar zul je altijd zijn. 

Pin It
Iedereen herkent het beeld van chinezen die in het park een serie van mooie, zachte en ronde bewegingen uitvoeren. Ontspannen, in balans en samen in harmonie uitgevoerd.

Overeenkomsten Tai Chi en Qi Gong

Tai Chi is bekend van de vorm, een serie bewegingen die hun oorsprong vinden in de oosterse zelfverdediging. De Chi Gong bewegingen bestaan veelal uit kortere vormen en zijn niet direct gekoppeld aan de vechtkunst. Beiden zijn gericht op bewustzijn en sturen van energie, gezondheid, balans en een harmonieus leven.

Bewegende en staande meditaties bij Chi Gong en Tai Chi

We kennen allemaal zittende of liggende meditaties. Bij sommige Chi Gong-stromingen wordt ook geoefend met staande meditaties (houdingen), welke effectief zijn om te aarden en de stevigheid in jezelf te voelen. De tijd waarin je in een houding staat langzaam opbouwen is dan wel belangrijk. De bewegende meditaties zijn zeer effectief om de geest te kalmeren waarbij je tevens specifieke gebieden of het gehele lichaam activeert.

Chi Gong, de geest volgt het lijf en komt tot rust


Lichaam en geest zijn een. Je kunt de geest rustig krijgen door de lichaam rustig te krijgen. We verbinden rustige langzame bewegingen met de aandacht en de ademhaling wat ervoor zorgt dat je dichter bij jezelf komt. De geest komt in hetzelfde ritme als het lichaam waardoor je een ontspannen aanwezigheid ervaart zodat je kunt meebewegen met wat er is.

Gezondheidsaspecten Tai Chi (taiji) en Chi Gong (Qi Gong)

Tai Chi is herkenbaar aan de gracieuze rondgaande bewegingen. Deze Tai Chi bewegingen masseren zacht de organen, waardoor de circulatie, beweging en gezondheid van de organen bevorderd wordt en het energieniveau verhoogd wordt. Gezondheidsaspecten van Tai Chi en Qi Gong:
 • Innerlijke rust en ruimte
 • Verbeterde kracht, coördinatie en flexibiliteit
 • Verminderde stress
 • Verlagen spanning in spieren en gewrichten
 • Verhoging energieniveau
 • Je blijft langer vitaal en gezond
                                                                                                            

Ontspannen week met Chi Gong, Tai Chi? 
Een boswandeling, interactie, bewegen, ontspannen en genieten. Een afwisselend programma met genoeg ruimte voor jezelf. Rustgevende omgeving en inspirerende accommodatie.
Voor eerstvolgende data kijk in de Agenda
                                                                                                           
  

Pin It