Intuitie in het woordenboek van Dale geeft aan:
in·tu·ï·tie (de ~ (v.), ~s) 1 inzicht zonder nadenken => feeling, instinct

Intuïtie is inzicht zonder nadenken.

Velen zeggen: “ik weet niet waarom, maar ik weet het gewoon”. Dit geldt voor veel mensen. Onbewust weten ze het, maar ze zijn niet bewust van de signalen die ze hebben opgepikt. Intuïtie is de naam die we vaak geven aan iets wat we wel (zeker) weten, maar waarvan de precieze redenen (de ratio) nog ontbreken. Of het is iets wat de ander weet, omdat de ander het 'voelt', maar jij nog niet. Iets wat iedereen weet en snapt noemen we al snel niet intuitief meer.

Hoe werkt intuïtie


Onze ratio heeft een kleine verwerkingscapaciteit. Je kijkt een keer de kamer in en noemt op wat je gezien hebt. Je zult merken dat je minder dingen op kunt noemen dan je daadwerkelijk gezien hebt. Je hebt het wel allemaal geregistreerd en in je onbewuste opgeslagen. Door met je onbewuste contact te maken, heb je een extra bron van informatie. Intuitiever zijn betekent dan ook bewuster zijn. Je bent je meer bewust van je onbewuste. Denk aan alle signalen die binnenkomen, alles wat je kunt voelen, zien, horen en proeven. (lees verder over Intuitieve keuzes maken)

Mannen of vrouwen intuitiever?


Er wordt vaak gezegd dat vrouwen intuïtiever zijn dan mannen. Dit klopt ten dele :). Vaak hebben vrouwen meer contact met hun gevoelscentrum. Ze zijn zich meer bewust van wat ze voelen dan mannen. Vrouwen pikken dus op dit vlak meer signalen op en hebben ze dus een voorsprong wat betreft intuïtieve informatie. Het voelen is echter niet de enige bron van informatie en daarmee intuitie. Je kunt ook intuitief zijn zonder bewust veel te voelen. Wat voelen betreft is de huidige generatie mannen nu bezig de achterstand in te halen en is wel weer sensitiever en bewuster dan vorige generaties.