Het lichaam weet alles. Voordat je een besluit neemt geeft je lichaam het al aan. Trillende benen, spontane glimlach, spanning in je buik, droge mond, een (on)aangenaam gevoel, etc. Het lichaam is transparant en zo prachtig als je ziet wat het door middel van de zogenaamde non-verbale communicatie aangeeft. Deze is van buiten zichtbaar voor mensen die daar oog voor hebben, maar is vooral van binnen voelbaar voor diegene die daar aandacht voor hebben.


Geen bewustzijn van het lichaam

Wanneer het lichaam volkomen ontspannen is, dan valt elke extra spanning op die ontstaat, hoe subtiel ook. Deze informatie is onmisbaar om de juiste beslissing te kunnen nemen. We zijn vergeten om het lichaam te gebruiken, terwijl juist hierdoor de analyses vanuit ons hoofd worden ondersteund en scherper zullen worden.

Ratio niet geschikt voor complexe beslissingen

Zeker bij het nemen van complexe beslissingen is de ratio niet geschikt, maar geven fysieke ervaringen de doorslag. Iedereen herkent dit wel dat bepaalde ontmoetingen met sommige mensen of op bepaalde plaatsen direct (on)aangenaam zijn. Ontwikkel je intuïtie en je leert deze signalen te herkennen, interpreteren en hierop te reageren.

Mindfulness: aandacht voor wat er is.

De meeste mensen hebben zoveel stress, dat de extra spanning die door een bepaalde gebeurtenis ontstaat niet eens wordt opgemerkt. Dat is ook de reden dat er een grote hoeveelheid burn-out gevallen zijn in Nederland. Het lichaam geeft keer op keer aan dat de grens is bereikt. Als het lichaam niet ontspant na het ervaren van emoties en gevoelens, zetten deze emoties zich vast in het lichaam. Het lichaam kan maar een maximum hoeveelheid aan. Dus als jij niet naar je lichaam luistert, zorgt het lichaam er wel voor dat je luistert bv. door het creëren van ziektes of zelfs een volledige burn-out.

Intuïtie: vertrouwen en zelfkennis

Uiteindelijk gaat het om zelfvertrouwen en zelfkennis. Ken je je eigen lijf, de signalen en durf je hierop te vertrouwen. Je hoeft dan niet terug te vallen op de ratio die niets anders doet dan herkauwen van ervaringen uit het verleden, vergelijken, oordelen en analyseren. Uiteraard ben ik voorstander van trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het doen van bewustzijnsoefeningen zoals mindfulness meditatie. Ook Yoga helpt om fysiek lichaamsbewustzijn en ruimte te creëren in het lichaam dat dagelijks veel spanningen te verduren krijgt.

Het lijkt misschien eenvoudig, echter durf je ratio maar los te laten om te vertrouwen op je intuïtie, wat je voelt en ervaart? Geen gemakkelijke opgave wanneer je je gehele leven niets anders hebt gedaan dan je ratio gebruiken. Je vertrouwen zal zich meer en meer zal ontwikkelen als je eenmaal de eerste stap hebt gezet.