We hebben de neiging om al onze ervaringen te beoordelen. We vinden iets goed/niet goed of prettig/niet prettig. We willen meer van wat fijn is. En we willen minder van wat niet fijn is.

Vastzitten in een vicieuze cirkel van gedachten en emoties 

Wanneer je continue op zoek bent naar iets beters en iets anders, leidt dat onherroepelijk tot innerlijke onrust en onvrede, een carrousel van emoties en gedachten.

Je kunt fysieke sensaties ervaren (ongemak, spanning of pijn). Als gevolg hiervan kun je er gedachten over hebben (dit wil ik nu niet, wanneer is dit nu afgelopen, enz) en hieraan gekoppelde emoties ervaren (irritatie, verdriet, onrust). Deze emoties uiten zich uiteindelijk weer fysiek via spanning waardoor we vast komen te zitten in een vicieuze cirkel van gedachten, emoties en gevoelens.


Driehoek van gewaar zijn, ingang naar het nu

Elke van deze drie gewaarwordingen kun je als ingang gebruiken voor het nu, eenvoudig door ze op te merken. Je kunt onderzoeken wat je ervaart. Misschien merk je op dat gedachten niet hetzelfde zijn als emoties en dat ze ook niet tegelijkertijd plaatsvinden. Je kunt ontdekken dat ongemak en pijn niet hetzelfde zijn als de gedachten en gevoelens over ongemak en pijn.

Het stoppen van de vicieuze cirkel van gedachten en emoties

Wanneer je met aandacht bent in het NU bij wat zich NU aandient stop je de vicieuze cirkel. De kwaliteit van deze aandacht is hierbij belangrijk. Enkele belangrijke elementen hierin zijn niet-oordelen, mildheid, open houding, niet gehecht zijn en een accepterende manier van aandachtig zijn. Bedenk bijvoorbeeld dat een (sterk) oordelende manier van kijken meer gedachten en emoties oproept.

Lees verder overWat is denken? Met denken in gesprek of  je Je goed voelen, hoe doe je dat? ?