Intuïtie heeft te maken met onze gevoeligheid, ons empathisch vermogen en ons vermogen om verbinding te maken met iemands emoties en intenties. Intuïtie is het in staat zijn dingen te weten of waar te nemen die niet direct zichtbaar of tastbaar zijn.

Verbinding maken en invoelen

Wij (de meeste mensen althans) zijn in staat verbinding te maken met de ander. We gebruiken dan onze zintuigen om waar te nemen. Naast zien, horen, aanraken, proeven en ruiken is er de intuïtie (jawel, het zesde zintuig!), waarmee we de ander kunnen waarnemen en leren kennen. Daarmee zijn we in staat gevoelens, gedachten en fysieke gewaarwordingen van een ander op te merken en over te nemen.

Er zijn drie bronnen van intuitie. De emoties en gevoelens, het hart en het denken. 

1e Bron van intuïtie, De emoties en gevoelens

We zijn in staat emoties van anderen op te pikken. Wanneer iemand boos is, kunnen we dat niet alleen zien door de fysieke veranderingen of horen door intonatie en trilling in de stem. We kunnen dat ook (in)voelen. Kinderen hebben dat van nature. Je hebt vast een keer gemerkt dat kinderen niet reageren op wat je zegt, maar wel op wat je uitstraalt. Ze kunnen loepzuiver aanvoelen of iemand boos, blij, bang of bedroefd is, ook al spreekt de gezichtsuitdrukking dit tegen. Wat je intuïtief kunt oppikken is:
  • Wat voelt de ander?
  • Wat voelt de ander, maar wordt niet gezegd?
  • Wat wil de ander juist niet voelen?

2e Bron van intuïtie, Het hart

Je weet of iemand verbinding maakt met je of niet. Barbara Brennan noemt het ons vermogen om liefde te ervaren. Liefde betekent voor mij onvoorwaardelijk verbinding kunnen maken met de ander. Ga er eens op letten. Merk je op of de ander verbinding maakt met je of niet? Voel je je buitengesloten? Hoe merk je dat? Wat je intuïtief kunt oppikken is:
  • Houdt de ander van me?
  • Staat hij of zij open voor me?
  • Mag ik er zijn zoals ik ben?

3e Bron van intuïtie, Het denken

We zijn in staat gedachten, oordelen en overtuigingen van anderen op te pikken. Ik weet zeker dat jij wel eens opgemerkt hebt of iemand je beoordeelt, een sterk oordeel heeft over wat je doet of wie je bent. Dit merk je en voel je direct. De meeste mensen hebben hier een scherp gevoel voor. Met een verder ontwikkelde intuïtief kun je oppikken:
  • Wat vindt de ander van me?
  • Wat denkt iemand?
  • Wat vindt hij of zij belangrijk?

Drie bronnen van intuïtie ontwikkelen.

De drie bronnen van Intuïtie naast de reguliere zintuigen zijn de emoties, het hart en het denken. De meeste mensen gebruiken dit onbewust. De 1e bron van Intuïtie, de emoties is het eenvoudigst te ontwikkelen. Voor de 2e en 3e bron van Intuïtie heb je meer tijd en aandacht nog, maar ook deze kun je ontwikkelen, net zoals de wijnconnaisseur zijn zintuigen om te ruiken en proeven ontwikkeld heeft.

Intuïtie leren gebruiken

Intuïtie is direct weten zonder tussenkomst van het denken en toont zich in een directe ervaring, beelden en gevoelens. Het lleren gebruiken van je intuïtie doe je niet door er over na te denken of te analyseren, echter door te ervaren. De kracht van jouw intuitie wordt bepaald door de aandacht die jij hebt voor de drie bronnen van intuitie. Lees verder over het Top 12 tips om in intuïtie te ontwikkelen.

Meer over intuitie lezen? Lees het boek van Boek van intuitie naar inzicht. Hoe je direct inzicht krijgt in jezelf en de ander die je niet nog kent. 

Nieuwsgierig naar hoe goed jouw intuitie is?
Ga naar de workshop 'van Readings leren geven power-workshop'. Leer in een avond hoe je een kloppende reading geeft. Klik hier voor de agenda.