Flow is het gevoel dat alles als vanzelf gaat. Er is weinig besef van tijd en niets kost moeite. Toevalligheden dienen zich aan als vanzelf.

Elementen van flow

Volgens Csikszentmihalyi kan het gevoel van flow gekenmerkt worden door ten minste een aantal van de volgende acht kenmerken: (zie wikipedia)
  1. Doelgerichtheid
  2. Concentratie
  3. Verlies van zelfbewustzijn
  4. Verlies van tijdsbesef
  5. Directe feedback: je kunt direct sturing tijdens uitvoering van je activiteit
  6. Balans tussen jouw vaardigheden en de uit te voeren activiteiten
  7. Een gevoel van persoonlijke controle
  8. De activiteit geven voldoening

Waarom is er geen flow?

Dat is op zichzelf al een verkeerde vraag. De vraag die je jezelf beter kunt stellen is waarom ervaar ik geen flow? Want ik ga je vertellen dat er altijd flow is. We hebben de neiging alleen flow te herkennen wanneer het een positieve flow is en alles lekker gaat zoals we ons in ons hoofd voorgesteld hadden. Alles klopt dan en sluit op elkaar aan. Echter we beseffen ons niet dat als het niet lekker loopt, ook alles op elkaar aan sluit.

Mind vs Flow

Het is je ‘mind’, dat deel in jou wat denkt en oordeelt, wat zich verzet tegen bepaalde dingen die jij op dit moment aan het ervaren bent. Je ‘mind’ heeft een bepaald idee van flow en hoe het leven er voor jou uit zou moeten zien, wat niet klopt met de realiteit. Juist het denken en oordelen is wat jou uit het besef van flow haalt.
Denk aan de toptennisser die helemaal aanwezig is en in de flow. Het geluid van het publiek verdwijnt naar de achtergrond door de focus op de wedstrijd. Foutjes die hij maakt worden gezien, geaccepteerd en gecorrigeerd. Alles loopt.
Tegenover de toptennisser staat de subtopper die zich irriteert aan de omgeving en het publiek. Hij verzet zich tegen de foutjes die hij maakt. 'Het loopt niet' en is op zoek naar de flow. Gevolg is dat de subtopper door het verzet steeds meer fouten gaat maken en steeds meer verwijderd is van zijn 'gevoel' van flow.

Flow is er altijd

Het leven is zoals het is. Het leven is volmaakt en stroomt in volledige harmonie waarbij alles klopt. Alles gaat als vanzelf. Niets kost de natuur moeite. Alle elementen van flow zijn inherent aan de natuur zoals deze zich manifesteert in de wereld. Het leven is zo kloppend dat jij altijd gespiegeld zult krijgen wat jij al denkt en voelt. Jouw oordelen en hoe jij je voelt zullen jouw ervaring altijd kleuren.

Flow creëren hoe doe je dat?

Flow kun je dus niet creëren, echter alleen bewust zijn. Flow is een staat van bewustzijn waarin je aanwezig bent en het ‘zelf’ vergeet. Je zit niet in de oordelende modus. Er is focus. Dat betekent dat je met je aandacht in het hier en nu bent bij wat zich nu aandient. Ook dat kan een intense emotie zijn zoals verdriet of boosheid. Ook kan een uitdagende taak gebeuren in flow.

Bewustzijn creëren van flow

Vraag jezelf als eerste eens af waar jij je op dit moment in je leven tegen verzet. Vervolgens....

• Het verzet ervaren exact zoals het zich bij jou aandient
• Aandacht voor wat er is in het moment
• Op je gemak zijn met je ongemak. (Bedenk dat alleen de ‘mind’ het ongemak ervaart en benoemd als zijnde vervelend)
• Bewustzijn van de ‘mind’ die oordeelt en analyseert en deze zijn gang laten gaan

Wanneer deze drie aspecten meer eigen worden komen automatisch twee andere aspecten naar voren. Er ontstaat plezier en je ervaart controle terwijl je zelfs zou kunnen beseffen dat deze er niet is en er nooit zal zijn. Hoe minder verzet je hebt, hoe anders je naar het leven gaat kijken. Schijnbaar positieve flow dient zich als vanzelf aan. Rest alleen nog het gebruik maken van jouw intuïtie die de natuurlijke stroom aanvoelt waar het leven heen gaat.