Wat is intuïtie

Intuïtie is helder weten, ook wel 'inzicht zonder nadenken'. Intuitie toont zich door directe ervaring zoals beelden, gevoelens of woorden die NU aanwezig zijn.

Wat is intuïtie niet.

Intuitie is geen weten door oordelen of door denken. Denken en oordelen geven informatie die gebaseerd is op ervaringen uit het verleden. Je leeft dan vanuit een automatisch patroon, waarbij je reageert zoals je vroeger ook reageerde.

Lees verder over intuitie en readings in mijn blog: