Elk coachingsgesprek is anders. Afhankelijk van wat er nodig is, motiveer ik, stel ik kritische vragen en houd ik een spiegel voor. In ieder geval gaan we diep in op wat je werkelijk belangrijk vind en wat je op een dieper niveau voelt en ervaart. Vanuit deze inzichten volgen de stappen om je doel te bereiken.

Je wilt in een persoonlijk traject gecoacht worden. We beginnen de samenwerking altijd met een vrijblijvend intakegesprek, eventueel telefonisch. In het intakegesprek wordt een leervraag geformuleerd en worden de grote lijnen aan gegeven van het coachingstraject. Op de zesde afspraak kijken we terug op de gestelde leervraag. Mijn ervaring is dat er dan al vaak grote stappen zijn gezet. Op basis hiervan bepalen we de vervolgstappen en benodigde afspraken.

De inhoud van een coachingsgesprek:
Het zijn gesprekken over jou waarbij je tot nieuwe inzichten komt met als doel concrete stappen en resultaten over wat jij wilt bereiken. Ik gebruik technieken uit Co-active coaching, Mindfullness, RET (Rationele Emotieve Training), reading, NLP en systemisch werk. Afhankelijk van wat er nodig is ga ik in op gedrag, gevoelens of op onderliggende overtuigingen. Lees verder over wat is een goede coach.
Tussentijds zal er sprake zijn van huiswerk en opdrachten om mogelijke inzichten en nieuw gedrag in de praktijk toe te passen. De opdrachten zijn altijd gericht op het bereiken van jouw persoonlijke en werkgerelateerde doelen.

Kosten en meer praktische informatie......