Een goede coach is authentiek. Hij is sterk in het spiegelen op gevoel en gedrag en is scherp met zijn vraagstelling. Hij stelt vragen, is waar nodig confronterend, maar altijd duidelijk, helder en authentiek. Hierdoor komt de coachee op zijn eigen antwoorden en actiepunten om zijn doel te bereiken. De coach ondersteunt hier in, hij prikkelt en daagt uit.

In de verbinding tussen coach en coachee staan vertrouwen en openheid centraal. Wat bij jou eerst nog aan de binnenkant onduidelijk voelde, komt gedurende het traject naar buiten. Waar knelpunten worden ervaren, komen inzichten.

Belangrijke elementen voor een goede coach:

  • Verantwoordelijkheid. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ik maak. Ik ben  aanspreekbaar op mijn gedrag en de keuze die ik maak.
  • Eerlijkheid. Ik ben eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Wat ik zeg is wat ik doe en wat ik doe is wat ik zeg.
  • Vertrouwen. Ik vertrouw dat de ander ons met respect behandeld zoals ik hem ook zal behandelen.

Lees verder over de gedragscode voor coaches of meer informatie over coaching


 

“Luc stelt vragen die oorspronkelijk zijn, omdat niemand ze eerder stelde, en toch ook heel logisch. Daardoor kom ik meer te weten over mijn behoeftes en emoties, zodat ik meer bewust kan kiezen hoe ik daarover met anderen communiceer op een wijze die voor beiden prettig is.” Rob