Als je authentiek bent, ben je in staat je emoties te voelen en te ervaren zonder dat je erin blijft hangen of dat deze emoties je keuzes beïnvloeden. Je ervaart geen innerlijke beperking om bepaalde emoties toe te laten. Wat je voelt is zichtbaar voor jezelf en ook voor anderen.

Als je niet in staat bent te zijn met je eigen emoties, hoe ben je dan in staat om werkelijk verbinding te maken met een ander? Als je bijvoorbeeld geen waardering voelt voor jezelf, zullen jouw woorden van waardering ook leeg zijn. Wanneer je in contact bent met de volheid van je eigen emoties, ben je ook in staat om contact te maken met anderen. 

Anderen gaan jou ervaren als echt en toegankelijk omdat ze zien dat je niets achterhoudt. Je bent in contact en communiceert vanuit openheid. De emotie die je ervaart, past bij communicatie en je gedrag waardoor de ander je als veilig en toegankelijkheid ervaart. 

Lees hier meer over authenticiteit en lichaamstaal of de rol die inspiratie of gedachten spelen of tips om meer authenticiteit te ontwikkelen.