Mindfulness coaching, ook wel focussing genoemd, gaat over de ander begeleiden in het aanvaarden van zichzelf. Clienten ervaren de enorme kracht die je kunt ervaren wanneer je ten volle in staat bent te ervaren wat er gebeurt in het moment. Heling ontstaat doordat oude opgeslagen emoties losgelaten worden met als gevolg dat het hele systeem van denken, voelen en doen verandert.

De 7 basis stappen van mindfulness coaching. 

 1. Onderwerp: waar wil je op gecoacht worden? De coachee vertelt wat hij of zij wil veranderen. Als coach vraag je door. Denk aan vragen zoals: wat was de situatie, wat dacht je, wat deed je op dat moment, wat maakte dat je je zo voelde, wat was er zo belangrijk voor je, wat voelde je, etc. Het kan ook gebeuren dat de coachee praat over emoties, terwijl deze niet voelbaar of zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld iemand die vertelt dat hij boos is terwijl hij glimlacht. Belangrijk om dit te registreren als coach en te vragen naar wat de coachee werkelijk voelde op dat moment. 

 2. Startpunt: emoties zijn zichtbaar / voelbaar. Vraag eventueel door zodat de coachee deze nog meer kan waarnemen. Maak de emotie tastbaar door de aandacht te brengen naar de fysieke plek waar de emotie te voelen is. Waar voel je de emotie in je lichaam? 

 3. Hallo en acceptie: gedurende het gehele proces gaat het over accepteren van het moment. Een terugkerende vraag kan zijn, kun je er mee zijn? Kun je er hallo tegen zeggen? Belangrijk om niets te willen oplossen, te veranderen of te willen corrigeren...

 4. Onderzoeken. De emotie is nu fysiek voelbaar. Je kunt hier twee richtingen op. Enerzijds kun je aanwezig blijven bij wat de client voelt, kortom je doet even niets. Anderzijds kun je de sensaties verder onderzoeken. Vraag door als coach: wat voel je nu? Wat ervaar je nu bij die plek die meest om aandacht vraagt? De coachee beschrijft wat hij of zij ervaart. Help de coachee om dit te onderzoeken. Is het hard, zacht, groot, klein, heeft het een kleur, dik, dun, beweeglijk, star...etc. 

 5. Houd contact met het voelen. Blijf uit het hoofd. Vermijd het praten over verhalen en herinneringen. Blijf uitnodigen om te voelen en te observeren. Coach begeleid met vragen en luisteren (een oordeelvrije aanwezigheid). Belangrijkste vraag: wat voel je nu? De coach reageert met name wanneer:

  1. Coachee (non)verbale signalen geeft, wanneer de coachee gaat zuchten of verzitten, of......

  2. Intuitie coach, volg je gevoel of intuitie wanneer je moet checken.

  3. Merk op als er verzet is tegen het voelen. Kun je het verzet waarnemen? 
  4. De coach gebruikt het eigen lichaam als referentiepunt. Wanneer je iets begint te voelen in je buik, zou je kunnen vragen wat de ander op dit moment ervaart in zijn of haar buik. Grote kans dat er dan ook iets gebeurt bij de coachee. Zo niet, ook goed, zo ja breng je de coachee misschien tot verdere verdieping.

  5. Doorgaan tot andere fysieke sensatie om aandacht vraagt Fysieke sensaties in het lijf worden uiteindelijk altijd groter of kleiner. Grote kans dat andere sensaties opkomen tijdens het begeleiden. De sensatie die het meest om aandacht vraagt is het belangrijkste.

 6. Er ontstaat rust. Het kan dat er geen fysieke sensaties meer opkomen of dat een rust in de energie voelbaar is. Indien fysieke sensaties niet meer aanwezig zijn, terug via dezelfde route naar beginpunt, dat wil zeggen alle fysieke punten die gedurende het proces gevoeld werden. Uiteindelijk dienen geen nieuwe sensaties zich meer aan en verdwijnt het gevoel. Als alle weerstand tegen het gevoel verdwijnt, verdwijnt ook het gevoel. Zit er misschien nog ergens weerstand?  

 7. Afsluiten met onderzoeksvraag of meditatiehuiswerk Onderzoeksvragen kunnen zijn: Hoe verhindert dit gevoel jou om te leven? Op welke momenten beinvloed dit gevoel jou? Wanneer ga je weg van dit gevoel? Meditatiehuiswerk kan inhouden dat de client elke dag 5 minuten de situatie voor de geest haalt en met aandacht bij dit gevoel blijft komende weken.

Heel fijn om je emoties te accepteren, maar accepteer je ook je grootsheid? Naast diepte-coaching, kun je dezelfde stappen ook nemen om te komen tot hoogte-coaching. Accepteer je als begeleider of coach ook je eigen grootsheid of diepte? Ervaar of en hoe het werkt voor je. Lees verder over de Training mindfulness coaching