Onze gedachten bepalen hoe we ons voelen en vervolgens hoe we ons gedragen. Iedereen heeft gedachten over wie hij of zij is, wil zijn of zelfs zou moeten zijn. Denk aan gedachten zoals “ik mag niet boos zijn”, “ik moet sterk zijn” of “ik moet beter mijn best doen”. Deze gedachten zijn ontstaan door ervaringen uit het verleden of herinneringen aan wat ooit iemand tegen je gezegd heeft. Zo heb je als kind niet veel herhalingen nodig om de woorden te geloven die iemand tegen je zegt.

Vele jaren later merk je misschien op dat de gedachten van toen nog steeds je leven van nu beheersen. Je stelt jezelf niet de vraag of deze gedachten ooit waar zijn geweest. Door jezelf vrij te maken van je belemmerende gedachtestructuren kom je dichter bij je eigen authenticiteit.

Lees hier meer over authenticiteit en lichaamstaal of de rol die inspiratie of emoties spelen of tips om meer authenticiteit te ontwikkelen.