De lagere intuïtie, intuïtie vanuit het fysieke - Lichaam.

Het lichaam heeft een eigen weten. Het is slim om je bewust te zijn van de signalen van je lichaam. Je lichaam geeft talloze signalen af over de keuzes die het beste bij je passen. Voorbeelden van mensen die het niet doen zijn mensen die burn-out zijn gegaan. Zij hebben allemaal zonder uitzondering de signalen van hun lichaam genegeerd. 

Het fysieke lichaam heeft een heel diep weten. Kijk naar hoe iemand loopt of gedraagt en je komt veel te weten over deze persoon. Door bewust te worden van fysieke gewaarwordingen, leer je veel over jezelf, de ander en je omgeving. De emoties in het lichaam geven aan wat belangrijk voor je is. Deze komen voort uit onze overtuigingen. Daarnaast pikken we als empathische mensen emoties op van anderen zodat we direct weten hoe het met de ander gaat. Het lichaam is een bron van wijsheid en informatie.

De hogere intuïtie vanuit het bovenmentale.

De hogere intuitie is subtieler en heeft te maken met oppikken van subtielere gevoelens, energieen en gedachten. Deze kun je alleen oppikken wanneer jouw aandacht getraind is en jouw stroom van gedachten rustig is. Hogere intuïtie gaat over het weten wat niet persoonsgevonden is, maar ALLE informatie die aanwezig is, over tijd en ruimte heen. Dit klinkt voor veel mensen vaag, spiritueel en zweverig, omdat dit niet tastbaar is voor veel mensen. In trainingen en workshops kan ik iedereen direct de lagere intuïtie laten ervaren. Deze ervaar je middels emoties, gevoelens en fysieke gewaarwordingen. Om de hogere intuitie te ervaren en deze ervaring te geloven is vaak meer tijd nodig en meerdere ervaringen. 

Voorbeelden van de hogere intuïtie:

  • Weten welke keuze bij je past
  • Hoe iemand zich voelt over afstand
  • Weten wanneer iemand gaat opbellen
  • Bewustzijn van vorige levens
  • Heldere informatie door krijgen voor jezelf of anderen
  • Gedachten en overtuigingen opvangen van anderen
  • Bewustzijn over entiteiten en energieën
  • Visioenen
Belangrijk om hogere intuitie te ontwikkelen en te ervaren is het kader van je overtuigingen, ofwel denken / mentale los kunnen laten waardoor er een zuivere verbinding kan ontstaan met de informatie die aanwezig is.