Voordat je verder lees. Bekijk het filmpje (1 min) eens....Bovenstaand filmpje geeft mooi weer hoe een (onbewuste) focus je belemmert om dingen te zien eigenlijk duidelijk aanwezig zijn. De vraag komt dan (bij mij) natuurlijk op: wat zien we nog meer niet in het leven wat zo duidelijk is?

Overtuigingen beïnvloeden je waarnemingsvermogen

Onbewust richten we ons op datgene wat belangrijk voor ons is, echter zien we dan vaak niet de andere kant van het verhaal. Met andere woorden: de overtuigingen die we hebben, zorgen ervoor dat we duidelijk kunnen waarnemen wat we geloven en wat belangrijk voor ons is. We zien echter maar een deel van de werkelijkheid, de andere kant is minder zichtbaar en voor sommigen zelfs onzichtbaar. De overtuigingen zijn de filter waardoor we naar de wereld kijken.

Overtuiging bepaalt je gedrag

Geloof je bijvoorbeeld dat je niet gewaardeerd wordt (bijvoorbeeld op je werk of Prive), dan is dat juist wat je (veel) ziet. De waardering is ook aanwezig, echter deze valt je minder op omdat je daar niet op let. Daarnaast zorgt de overtuiging ook dat je gedrag verandert (denk aan mimiek, houding, intonatie, etc), waardoor de omgeving anders op je gaat reageren. Je overtuigingen versterken dat wat je ziet en ervaart. 

Wat is jouw waarneming?

Hierboven geef ik een voorbeeld van een overtuiging. Welke overtuigingen heb jij? Wat vind jij van jezelf en van anderen? Hoe kijk jij naar de wereld? Wees eens met aandacht in gesprekken. Let eens op door welke bril jij naar de wereld kijkt. Wat valt jou op als je met mensen in gesprek bent of als je mensen ontmoet? Ga eens na welke andere kant van de medaille je niet, of minder ziet.